Více o IBD a práci

Víte, že ….

Následující statistické údaje vychází ze studie zaměřené na kvalitu života nemocných s IBD v České republice. Šetření se zúčastnilo celkem 1 228 pacientů ze všech krajů ČR.

… téměř tři čtvrtiny pacientů zapojených do šetření o svém onemocnění zaměstnavateli řekly?8

Velký vliv na zdravotní stav pacientů s IBD má také stres. U řady pacientů může být zdrojem stresu i situace, kdy pacient nemůže kvůli onemocnění vykonávat svoji práci podle svých představ nebo požadavků zaměstnavatele. Protože stres může být jedním ze spouštěčů relapsu (aktivní fáze nemoci), je třeba se ho, pokud možno, vyvarovat.

… hodně pacientů trápí i jiné příznaky než časté průjmy nebo bolesti břicha?

Je pravdou, že tyto obtíže jsou hned na dalších příčkách. Pacienty s IBD ale často trápí také únava, celková slabost a pocit vyčerpání.8

… velká část pacientů s IBD zvládá běžně pracovat?

Více než 66 % dotazovaných pacientů s IBD uvedlo, že pracuje, z toho více než 80 % na plný úvazek. Dalších téměř 20 % pracuje na zkrácený úvazek.8 Velkou pomocí je pro pacienty s IBD možnost dohodnout se se zaměstnavatelem na vhodných pracovních podmínkách, například na flexibilní pracovní době nebo práci z domova.

… celá řada pacientů s IBD cestuje?

Cestování klade na pacienty s IBD větší nároky, přesto 83 % pacientů v průzkumu uvedlo, že alespoň občas cestuje po ČR nebo do zahraničí.8Categories